January 3, 2020 – Rusdy Ahmad

Kalau kita sebut babi banyak kali
lama-lama dia terbang

January 3, 2020

Share on facebook
Share on twitter