December 15, 2019 – Rusdy Ahmad

Kalau kita sebut babi banyak kali
lama-lama dia terbang

December 15, 2019

Share on facebook
Share on twitter