June 9, 2017 – Rusdy Ahmad

Kalau kita sebut babi banyak kali
lama-lama dia terbang

June 9, 2017

Share on facebook
Share on twitter